CONNECTUM FAKTA

ETABLERT

2002 av Richard B. Stott & Dr Nils-Odd Tønnevold

KONSESJON

Verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

EIERE

Blackfriars Capital Management AS (Richard B. Stott og familie)
Freidig Holding AS (Dr Nils-Odd Tønnevold og familie)
AS Bjar (Brynjulf Freberg)
Børre Moe

STYRET
Stephen M. Constant OBE, BA Comm. (styreleder)
Thor Ask Terkelsen, Advokat
Børre Moe, Siviløkonom og aut regnskapsfører
Brynjulf Freberg, cand mag og marineoffiser
Richard B. Stott, BA MCFA TEP
Dr. Nils-Odd Tønnevold, Siviløkonom MBA Dr h.c.

ANSATTE
Richard B. Stott, Daglig leder/Partner
Dr. Nils-Odd Tønnevold, Partner
Merethe Ørneberg, Administrasjonssekretær
Børre Moe, Økonomiansvarlig

VÅRE VERDIER
Connectum. 1. å ha bundet sammen. 2. å ha knyttet sammen (Latin)
‘Båtsmannsknop. Symmetrisk knute, verdens eldste kjente knute. Kalt Herkules-knuten i antikkens Hellas. Enkel å knyte og løse opp, veldig sterk når den knyttes med like tykke tau. Sirkelen er et symbolsk uttrykk for det som er uten begynnelse og uten ende, evig, altså langsiktig, akkurat som relasjonen vi har med våre kunder. Det tykke elementet nederst på sirkelen gjør at sirkelen fremstår som en globus og dermed er et symbolsk uttrykk for verden og at verden er liten i forhold til betydningen av relasjonen mellom kunden og oss representert ved knuten.

SAMMEN SYMBOLISERER CONNECTUM OG BÅTSMANNSKOPEN AT VÅR RELASJON TIL HVER ENKELT KUNDE ER TUFET PÅ GJENSIDIG RESPEKT OG TILLIT

Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre oss og vise oss tilliten verdig.