HVA GJØR VI

VI HJELPER DEG Å SIKRE FREMTIDEN PÅ DINE PREMISSER

VED Å TILBY FULLSTENDIG UAVHENGIG FINANS– OG INVESTERINGSRÅDGIVNING

Vi er alle forskjellige. Du er unik og har dine behov, mål, drømmer og ønsker. Derfor er det første og viktigste spørsmålet vi stiller deg:
Hva vil DU at din investerbare kapital skal gjøre deg i stand til å oppnå?
Så snart vi vet det, kan vi gi deg råd og anbefalinger og iverksette tiltak. Tiltak som gjør at pengene dine arbeider for deg og er tilgjengelige når du trenger dem.
For oss er det fire viktige trinn på veien til klok forvaltning av kapitalen:

1. MÅLDEFINERING

Sammen går vi gjennom hva du ønsker å oppnå og hva som er viktig for deg og definerer mål, rammer og risikoprofil. Det er basert på din vilje og evne og ditt behov for å ta risiko for å oppnå dine mål. Alt dette nedfelles i en omforent plan – din unike investeringsstrategi.

2. SPREDNING

Vi sørger for planmessig valg, spredning og vekting av investeringer på tvers av aktivaklasser som pengemarked, obligasjoner, eiendom og aksjer, og nøye utvelgelse innenfor hver aktivaklasse på tvers av land, valutaer, bransjer, sektorer og regioner. Vårt fokus er å sikre en velfungerende spredning av underliggende verdipapirer i tråd med klart definerte kriterier. Fordelen for deg er en balansert og robust portefølje som står seg i storm og stille og gir god avkastning over tid.

3. EFFEKTIVITET

Vi sørger for å høste markedsavkastningen fra segmenter som utgjør beviste kilder til meravkastning på systematisk vis og fjerner kostnader og risiko som ikke tilfører merverdi til deg som investor. Det gjør det lettere å oppnå dine mål og innebærer økt forutsigbarhet.

4. DISIPLIN

Disiplin betyr å følge strategien, stå løpet ut og være tålmodig. Desto lengre tidsperiode du investerer over, desto mindre vil svingninger bety underveis og desto mer vil din investerte kapital øke. Rentesrenteeffekten skal ikke undervurderes. Vi sørger for at din portefølje holdes innen avtalte rammer for vekting og anbefaler og gjennomfører endringer ved behov.

Disse tiltakene gjør det mer sannsynlig at du oppnår dine mål. Samlet gir Connectums metodiske tilnærming fra A til Å deg:

FORUTSIGBARHET