VÅR HISTORIE

nils-and-richard

Vi startet Connectum for å gi privatpersoner og deres familier den beste muligheten til å oppnå det de vil med formuen sin for seg og sine.

Vi gir sømløse finansielle råd og investeringsrådgivning basert på innsikt i dine ønsker og mål.

Å oppnå det du ønsker handler om å starte i riktig ende. Det handler om å forstå dine behov og mål, utarbeide en plan for å nå dem, og gjennomføre dette på en mest mulig effektiv måte. Enkelt og effektivt.

Etter å ha arbeidet i og med privatbanker, fondsforvaltningsselskaper og stiftelser, og selv vært privatkunder, har vi sett hvordan fokuset og presset på å selge produkter ofte fører til anbefalinger som er uegnet for kundene. Vi lærte raskt og tok initiativet til å starte Connectum i 2002.

CONNECTUMS EKSPERTISE

Vi rådgir gründere, eiere, expats, karrieremennesker og personer i liberale yrker samt selskaper, stiftelser, kommuner, pensjonskasser m.v. Gjennom fullstendig uavhengig og helhetlig rådgivning på tvers av landegrenser hjelper vi til med å bygge opp og ta vare på kapital slik at våre kunder oppnår sine mål. Vi mottar ingen provisjoner, returprovisjoner, bonuser eller andre former for godtgjørelse fra noen av fondene eller leverandørene vi anbefaler til våre kunder. Vår eneste inntektskilde er de honorarer som betales av våre kunder. Dermed blir det ingen interessekonflikt og vi står helt fritt til å anbefale det vi mener er best egnet for kunden – og risiko og kostnader som ikke tilfører merverdi fjernes