Connectumfakta

GRUNDAT

2002 av Richard B. Stott och Dr. Nils-Odd Tønnevold

TILLSTÅND

Värdepappersbolag under tillsyn av Finanstilsynet, Norge
Registrerat i Sverige att bedriva gränsöverskridande verksamhet inom EES.

ÄGARE

Blackfriars Capital Management AS (Richard B. Stott med familj)
Freidig Holding AS (Dr Nils-Odd Tønnevold med familj)
AS Bjar (Brynjulf Freberg)
Børre Moe

STYRELSE

Stephen M. Constant OBE (ordförande)
Thor Ask Terkelsen, Advokat
Børre Moe, MBA CA
Brynjulf Freberg, Cand Mag
Richard B. Stott, BA MCFA TEP
Dr. Nils-Odd Tønnevold, BA, MBA Dr h.c.

PERSONAL

Richard B. Stott, Partner
Dr. Nils-Odd Tønnevold, Partner
Merethe Ørneberg, Sekreterare
Børre Moe, Ekonomiansvarig

VÅRA VÄRDERINGAR

Connectum 1. v. att ha kopplat samman, förenat 2. v. att ha knutit ihop (Latin)
Råbandsknop’ n. symmetrisk knop, den äldsta kända knopen, kallad Herkulesknuten i det antika Grekland. Enkel, men mycket stark när den slås med två lika tjocka rep.
Cirkeln är en symbol för det som är utan början eller slut, evigt, eller mycket långsiktigt, som relationen med våra kunder. Den tjockare linjen i cirkelns underkant gör att cirkeln liknar en glob, en symbol för världen, som är liten i jämförelse med betydelsen av relationen mellan Connectum och kunden.

TILLSAMMANS STÅR NAMNET CONNECTUM OCH RÅBANDSKNOPEN FÖR VÅR NÄRA RELATION TILL VÅRA KUNDER

Våra kunder kan vittna om hur högt vi värderar deras förtroende för oss. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss och visa oss värdiga detta förtroende.