Henrik Tell

Henrik Tell

Henrik äger Effektiv Förmögenhetsförvaltning, Connectums ombud i Sverige. Där bedriver han investeringsrådgivning åt Connectums Sverigebaserade och svenskspråkiga kunder sedan 2014.

Henrik är från början civilingenjör i teknisk fysik från KTH i Stockholm. Han har även läst företagsekonomi, nationalekonomi och ryska på Stockholms och Uppsala universitet.

Från 1998 till 2012 arbetade Henrik för Öhman Fonder med olika uppgifter inom förvaltning av fonder och insitutionella diskretionära uppdrag. Han har varit analytiker, ansvarig förvaltare för flera aktiefonder och blandfonder, ansvarig för hela Öhmans utbud av passivt förvaltade fonder, samt ansvarig för portföljkonstruktion och allokering för både fonder och institutionella kunder. Parallellt med detta har han även varit vice VD och VD för fondbolaget.

Med sin matematiska bakgrund och långa erfarenhet av fond- och kapitalförvaltning har Henrik lätt att analysera komplexa finansiella instrument och avancerade förvaltningsstrategier. Han har ändå kommit till slutsatsen att det viktigaste är att ha tydliga mål, en sund plan för att nå målen, disciplin att följa planen samt hög effektivitet i genomförandet.

Utöver sitt arbete på Effektiv Förmögenhetsförvaltning är Henrik styrelseledamot i ISEC Services, ett svenskt fondbolag och i Friluftsfrämjandets Riksorganisation. Han är medlem i CFA Institute.

Den tid han inte spenderar med familjen läser han mycket. Han är också gärna utomhus – helst på eller nära vatten. Båtar av alla slag har alltid varit ett stort intresse, framför allt segelbåtar och kajaker. När vattnet fryser övergår han till att åka snowboard och långfärdsskridskor.

KONTAKTA HENRIK

Telefon mobile +46 708 725 168

Skicka epost till Henrik

vcardHämta Henriks vcard

Hämta Henriks CV

linkedinKnyt kontakt med Henrik on LinkedIn

twitterFölj Henrik på Twitter