Vad Vi Gör

VI HJÄLPER DIG ATT SÄKRA FRAMTIDEN

GENOM FULLSTÄNDIGT OBEROENDE, INDIVIDUELLT ANPASSAD INVESTERINGSRÅDGIVNING OCH FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING.

Du är unik. Du har dina egna krav och behov. Därför är den första och viktigaste frågan vi ställer

VAD VILL DU ATT DITT KAPITAL SKA UPPNÅ FÖR DIG SOM KAPITALÄGARE?

När vi vet det, kan vi börja ge råd och vidta åtgärder. Åtgärder som medför att dina pengar arbetar för dig och är tillgängliga när du behöver dem.

För oss finns det fyra viktiga steg mot en sund förvaltning av ditt kapital:

1. MÅLSÄTTNING

Tillsammans går vi igenom vad du önskar att uppnå och vad som är viktigt för dig. Vi går också igenom din riskprofil – din vilja, förmåga och behov av att ta risk för att uppnå dina mål..

2. DIVERSIFIERING

Vi svarar för en genomtänkt spridning av dina investeringar över tillgångsklasser som aktier, obligationer och fastigheter, liksom effektiv diversifiering inom varje tillgångsklass, över riskfaktorer, länder, valutor, branscher och regioner.
Vårt fokus är att skapa en bred och välfungerande spridning av underliggande värdepapper. Detta ger dig en robust portfölj som klarar sig väl även under tuffa perioder och ger dig god avkastning över tid.

3. EFFEKTIVITET

Vi säkerställer att portföljen drar nytta av kända källor till avkastning på ett effektivt sätt samtidigt som vi tar bort sådana kostnader och risker som inte tillför något värde.  Detta gör det lättare att nå dina mål.

4. DISCIPLIN

Disciplin innebär att följa planen, behålla kursen och vara tålmodig. Ju längre tid du investerar, desto mindre betydelse får tillfälliga marknadssvängningar och desto mer ökar ditt kapital. Vi bygger en portfölj anpassad efter dina specifika behov, med bas i forskning och principer som visat sig fungera i verkligheten under lång tid. En sådan portfölj är lättare att hålla fast vid, vilket ökar sannolikheten att du ska nå dina mål.

DU BEHÅLLER KONTROLLEN

Vill du veta mer om hur vi arbetar hittar du en mer ingående beskrivning av vår investeringsprocess här:

Investeringsprocessen