Vår Historia

nils-and-richard

Vi startade Connectum för att ge kapitalägare bästa möjligheten att uppnå det de vill med sin förmögenhet.

VI GER FINANSIELLA RÅD OCH IINVESTERINGSRÅDGIVNING BASERAT PÅ DJUP INSIKT I DINA MÅL OCH BEHOV.

För att uppnå det du vill behöver du börja i rätt ände. Att förstå dina behov och mål, utarbeta en plan för att nå dem, och genomföra planen på ett effektivt sätt.

Efter att ha arbetat på och tillsammans med privatbanker, fondbolag och stiftelser, samt själva varit kunder till dessa organisationer, har vi sett hur trycket att sälja produkter ofta leder till olämpliga råd och dåliga resultat för kunderna. Vi lärde oss snabbt och tog initiativet att grunda Connectum 2002.

Connectums EXPERTIS

Genom att leverera heltäckande och individanpassad rådgivning , hjälper vi företagsägare och entreprenörer, expats, företag, stiftelser och andra organisationer i flera länder att säkra framtiden på sina premisser.

Connectum är en fullständigt oberoende finansiell rådgivare. Vi har inga ekonomiska kopplingar till produktleverantörer och mottar inga provisioner eller liknande. Vår enda inkomstkälla är arvodet våra kunder betalar för vår rådgivning och vår förmögenhetsförvaltningstjänst . Därigenom elimineras intressekonflikter och vi är helt fria att rekommendera vad vi anser är bäst för kunden. Onödiga kostnader och risker avlägsnas.